Subsidiedatabank

De gemeente Lelystad biedt stichtingen, verenigingen en inwoners toegang tot een landelijke subsidiedatabank. Via deze service kunt u kennis opdoen van een zeer breed aanbod aan subsidieregelingen van lokaal tot op Europees niveau. Wij willen hiermee bereiken dat organisaties in Lelystad beter toegang krijgen tot potentiële nieuwe financieringsbronnen voor de uitvoering van mooie projecten en ideeën die ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van Lelystad. Om gebruik te kunnen maken van de subsidiedatabank dient u zich eerst éénmalig te registreren, daarna kunt u inloggen met uw emailadres en wachtwoord. Klik op deze link  om gebruik te maken van deze service.

Subsidies van de gemeente Lelystad

De gemeente Lelystad verstrekt zelf ook subsidies. Wilt u een subsidie aanvragen bij de gemeente? Zoek de betreffende regeling op grond waarvan u een aanvraag wilt indienen en klik op de link.

Per subsidieregeling vindt u meer informatie over de voorwaarden en de te subsidiëren activiteiten en kunt u digitaal een subsidie aanvragen. Kunt u de informatie niet vinden? Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidiebureau@lelystad.nl of bel naar 14 0320 en vraag naar een medewerker van het subsidiebureau.

Incidentele subsidies

Incidentele subsidies zijn bedoeld voor activiteiten die men van tevoren niet heeft zien aankomen.

     

Hulp bij het vinden van financiering            

Steeds meer culturele ondernemers en culturele organisaties komen met uiteenlopende ideeën voor kunstzinnige projecten. En dat is maar goed ook, want de uitdagingen van onze huidige maatschappij vragen hierom! Alleen, hoe zorg je voor voldoende financiële middelen om die geweldige ideeën te realiseren? Internet biedt veel relevante informatie. Toch blijkt het vinden van financiering een van de meest urgente vragen die leven in het culturele veld in Flevoland. Dit is voor Kunstlink de reden geweest om een begeleidingstraject te starten en een handboek te schrijven.

Download het handboek en lees alles over hoe je verschillende financieringsvormen vindt, aanvraagt en verkrijgt.

Stapsgewijs nemen we je mee in het proces en geven je praktische tips over:

  • het uitwerken van je idee;
  • het vinden van geschikte fondsen;
  • het schrijven van een projectplan;
  • het evalueren van je project.

Allemaal vanuit het doel dat jouw kunstzinnige project gerealiseerd kan worden!

Cultuurfonds, afdeling Flevoland

Het Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Dankzij onze beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden.   https://www.cultuurfonds.nl/

 

VSBfonds

Heb jij een mooi initiatief gericht op de ontwikkeling van mensen, buurten of organisaties? Dan kunnen wij je misschien helpen. 

Bij VSBfonds hebben we een sociale, inclusieve en creatieve samenleving voor ogen. Een samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, inspireren en met elkaar verbonden raken. Een samenleving waarin iedereen eerlijke kansen krijgt om zelf vooruit te komen in het leven en er ook voor een ander te kunnen zijn. Daarom ondersteunen wij sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven.  www.vsbfonds.nl

 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Subsidie aanvragen: We hebben subsidieregelingen voor verschillende doelgroepen en disciplines.

Wat wij doen
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. We geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. We zijn er voor jou, want: Cultuur. Jíj maakt het.

Hier vind je al onze subsidieregelingen.
Sommige regelingen zijn open – dat betekent dat je nu subsidie kan aanvragen. Andere gaan binnenkort open. We hebben subsidies voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

 

Fondsen

Op de websites fondsenzoeken.nl vind je een grote verzameling fondsen die je kunt aanspreken.